Privacy verklaring

Mojam BV / Het Landgoed van de Sint

Mojam B.V. verzorgt de volgende events en deze privacy verklaring geldt voor alle onderstaande events:
Het Landgoed van de Sint (www.hetlandgoedvandesint.nl) – Ja ik wil trouwen in Limburg (www.jaikwiltrouweninlimburg.nl) – Ja ik wil – trouwbeurs – Het Limburgs Sinterklaas journaal (www.hetlimburgssinterklaasjournaal) – Limburg Events (www.limburgevents.com)
 ♥
Mojam BV, gevestigd aan Hofkamp 25, 6161 DC Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: 
Hofkamp 25, 6161 DC Geleen, +31622511796
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Mojam BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te      maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer

 ♥
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mojam.marjolein@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 ♥
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mojam BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Mojam BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.- Mojam BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Mojam BV neemt soms op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mojam BV) tussen zit. Mojam BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:- Reserveringssysteem Resengo (gekoppeld aan de website www.limburgevents.com) waar u de tickets voor de verschillende events kunt kopen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mojam BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Uw persoonsgegevens worden verzameld als u tickets koopt voor één van de events van Mojam BV. U staat na boeking bij ons ingeschreven. U kunt u ten alle tijden uitschrijven door een mail te sturen naar mojam.marjolein@gmail.com. U kunt u ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar mojam.marjolein@gmail.com of daadwerkelijk bij de nieuwsbrief u direct uit te schrijven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Mojam BV – Ja ik wil trouwen in Limburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mojam BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mojam BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mojam.marjolein@gmail.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Mojam BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mojam BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mojam.marjolein@gmail.com